Tenestene våre: Rekneskapsføring

Å ivareta rekneskapen er meir enn teknisk bokføring. Vi vurderer bilaga dine og hjelper deg i tvilsspørsmål, samt hjelper deg med å ”lese” informasjon ut av rekneskapen.

På denne måten er rekneskapen heile tida under ein slik kontroll at du har mulegheit til å bruke det som ein aktiv reiskap for å ta beslutningar.

Vi tek ansvar for mellom anna

  • utarbeiding av interne rutinar
  • bilagsbehandling
  • avstemming
  • rapportering

Gode elektroniske løysingar