PowerOffice

Tenestene våre: PowerOffice Go – skybaserte rekneskapssystem

Du finn Reknehuset AS si supportavdeling her

Med PowerOffice Go får du ei automatisert, brukarvennleg og smart rekneskapsoppleving i sanntid.

Dette gir eit unikt grunnlag for løpande oppdatering og tilgang til rekneskapen. Med gode tekniske løysingar får du frigjort tid som kan nyttast til andre inntektsbringande oppgåver.

Du når oss direkte gjennom PowerOffice Go via direktemelding, med lenke direkte til området som treng avklaring. Du sparar tid og all informasjon blir samla på ein stad.

Skrivebordet kan utformast til kvar brukar slik den syner informasjonen som er viktig for deg og di bedrift.  

Ei komplett skybasert løysing gir deg full oversikt over selskapet sin økonomiske situasjon. Du kan logge deg på rekneskapen når og kvar du vil, også frå mobil og nettbrett. Fordelane er mange:

  • Alt på ein stad med oppdateringar i sanntid
  • Integrert nettbank
  • Elektronisk bilagsmottak med automatisk fakturatolking
  • Papirlaus bilagsflyt med godkjenning og betaling av faktura
  • Automatisk innhenting og bokføring av innbetalingar frå bank
  • Utsending av tilbod, ordre og faktura via pdf, EHF eller eFaktura.
  • Enkle og intuitive rapportar der ein kan drille seg ned på transaksjonsnivå
  • PowerOffice har open API som legg til rette for integrasjon med andre fagsystem. Sjå her om ditt system allereie er integrert.

Er du klar for ein papirlaus kvardag?

Ta kontakt med oss i Reknehuset for ein uforpliktande prat og gratis demonstrasjon.

Telefon: 70 04 94 80

E-post: support@reknehuset.no

Elektroniske løsninger showcase

PowerOffice Go – Vi har tenkt på deg, ikke bare på tallene
(Youtube film på 80 sekund)