Lønn

Tenestene våre: Lønn

Regelverket for lønn og andre gode i arbeidsforhold er under stadige endringar, og har etterkvart blitt ein sann jungel av lover og reglar å forhalde seg til.

Fordi regelverket er så komplisert, vel mange å overlate dette arbeidet til fagfolk.

Vi er oppdatert på lønn, og utfører lønnsarbeidet for dei fleste av kundane våre.

Lønnsavdelinga ved Reknehuset AS hjelper deg.