Bedriftsrådgjeving

Tenestene våre: Bedriftsrådgjeving

Det er ikkje alle bedrifter som har kapasitet eller ressursar til å tilsetje eigen økonomisjef eller ein økonomisk rådgjevar. Ofte blir viktige avgjersler i bedrifta tatt av éin person åleine. Då kan det vere betryggande å ha ein sparringspartnar.

Vi har god oversikt på den økonomiske situasjonen i verksemda di. I kombinasjon med eit komplett skybasert rekneskapssystem med oppdateringar i sanntid, er vi derfor i ein unik posisjon til å kunne gi deg gode og lønnsame råd. Vi kan fungere som din økonomiske rådgjevar, din økonomisjef eller sparringspartnar.

Reknehuset AS har lang erfaring innanfor rekneskap, finans og bedriftsleiing, og vi kan til dømes hjelpe deg med:

  • skatte- og avgiftsspørsmål
  • investerings- og finansieringsspørsmål
  • etablering og avvikling av selskap
  • budsjettering
  • beslutningsanalyse m.m.

Resultat av god bedriftsrådgjeving gir betre:

  • rutinar
  • økonomistyring
  • lønnsemd

Dei fleste firma har noko å tene på desse områda.

Kontakt oss – vi har lang erfaring.