Årsoppgjer og skatt

Tenestene våre: Årsoppgjer og likningsoppgåver

Med hjelp frå Reknehuset AS får du meir tid til produktivt og inntektsbringande arbeid.

Som autorisert rekneskapsførarselskap er vi heile tida ajour med det siste innan skatterett og andre lover og forskrifter. Med kompetansen vår losar vi deg i hamn med årsavslutninga.

Vi utformar alle likningsoppgåver og produserer fullstendig årsrekneskap med notar, assisterer med utforming av styrets årsberetning og det formelle rundt generalforsamlinga.