Reklamekostnader

Fagstoff  –  Reklamekostnader

(Kilde: Lignings-ABC)  Oppdatert: 05.01.2023

1. Generelt
Reklame er tiltak som går ut på å fremheve bedriften og/eller dens produkter/tjenester overfor kjøpermassen for derved å øke omsetningen.

Kostnader til reklame i inntektsgivende virksomhet er fradragsberettiget ved inntektsfastsettelsen.

2. Reklame/gave/representasjon
Reklamekostnader må avgrenses mot ikke fradragsberettigede kostnader til gaver, representasjon, smøring og bestikkelser; se emnene «Representasjon» og «Ulovlige inntekter, fradrag for bestikkelser mv.»

Gaver til forretningsforbindelser, deres familie eller ansatte, anses som representasjon uten skattefradrag med mindre de enten kan anses som reklame (se nedenfor) eller som en del av vederlaget i en forretningstransaksjon.

Gavegjenstander godtas som reklame dersom alle følgende vilkår er tilstede:

  • gavegjenstanden ikke er av særlig verdi (kr 289 i 2022)
  • gavegjenstanden er utformet med reklame for øye i et større antall eksemplarer og
  • firmamerke og/eller firmanavn er fast knyttet til gavegjenstanden.

Som eksempel på slike gavegjenstander kan nevnes vinopptrekkere, nøkkelringer, skrivesett, bordkalendere osv. med påtrykt firmanavn. Kontantbeløp, gjenstander mv. som gis til lotterier, er vanligvis å anse som gaver og er ikke fradragsberettiget. Det samme gjelder bidrag til politiske foreninger o.l. eller kontingenter til slike foreninger.

Fradrag for kostnader til støtteannonser i medlemsblad o.l. bør begrenses til den reelle reklameverdi for den næringsdrivende.

Sponsorkostnader er fradragsberettiget i den utstrekning de kan sies å ha reklameverdi.

Les mer i Lignings-ABC; «Reklameinntekter/-kostnader».