Overtidsmat / Nye reglar frå 2019

Det er no lengda på arbeidstida som avgjer om du kan få skattefri overtidsmat.
Beløpsgrensa er sett til kr 200.

Dei nye reglane er:

  • Minst 10 timars arbeidstid (reglane om fråver frå heimen gjeld ikkje lenger)
  • Kvittering på faktisk kostnad må framleggast
  • Øvre grense kr 200
  • Speler no inga rolle om det er arbeidsgivar eller den tilsette som kjøper måltidet.
  • Du kan ete måltidet før det har gått 10 timar