Dataløysingar

Programvareleverandørar vi nyttar oss av

  • Visma DI Systemer  – økonomisystem og ASP-leverandør
  • PaperLess – elektronisk lagring
  • Finale – årsoppgjer
  • InfoTjenester – lønn

Lenkjer til leverandørane finn du til venstre.