Om selskapet

rekne_tilsette_gruppe_2015_01_705px.

Strandgata 15E – 6150 Ørsta – Telefon: 700 49 000 – Opningstider: måndag – fredag 08.30 – 16.30

E-post: post@reknehuset.no – Org.nr: 968 612 484 MVA – Bankkonto: 3992.30.49928

Rekneskap Høydalsvik AS blei omdanna til aksjeselskap 21. august 1993 – etter å ha vore drive på heiltid som enkeltpersonføretak sidan 1983. Rekneskapskontoret blei starta som ei ”kjellarbedrift” av Erling og Ragnhild Høydalsvik på 1970-talet. I november 1983 blei det heildagsdrift og fram til juli 2008 haldt vi til i lokale på Mosflata i Ørsta. Vi held no til i Strandgata 15, Ørsta Brygge.

Rekneskap Høydalsvik AS er no mellom dei store rekneskapskontora på Søre Sunnmøre med elleve tilsette og ni årsverk.

Aksjekapitalen er på kr 500.000 og selskapet er eigd av Geir Høydalsvik.
Ragnhild Høydalsvik er styreleiar og selskapet sin revisor er Odd Ivar Thue i Romsdal Revisjon AS.

Oversikt tilsette