Kjelde. NARF
Boligeiendom som leies ut i næringsvirksomhet skal etter dette ikke verdsettes som utleid næringseiendom. Endringen innebærer at det blir en høyere formuesverdi enn om eiendommen ble verdsatt under ett. 


Skattedirektoratets skattelovforskrift § 4-10 om boligeiendom lyder:


Tilføyd ved forskrift 1 mars 2011 nr. 209 (fom inntektsåret 2010).


§ 4-10-1. Anvendelsesområde for verdsetting av flerboligbygg
Flerboligbygg med 5 eller flere useksjonerte boenheter som leies ut i næringsvirksomhet verdsettes etter bestemmelsene i § 4-10-2. Utleierom i losjihus, f.eks. pensjonat o.l., regnes ikke som boenhet etter denne forskrift.


§ 4-10-2. Verdsettelse
(1) Verdien av boligeiendommen settes til summen av beregnet verdi for hver enkelt boenhet.


(2) Boenhetens verdi skal beregnes etter reglene i skatteloven § 4-10 annet ledd. For boenhet benyttet av eier til fast bolig, anvendes kvadratmetersatsen for primærbolig. For øvrige boenheter anvendes kvadratmetersatsen for sekundærboliger.


§ 4-10-3. Nedsettelse av ligningsverdi
Boligeiendommen regnes som sekundærbolig i forhold til reglene om nedsettelse av ligningsverdi etter skatteloven § 4-10 første ledd. Dette gjelder selv om eier bruker en av boenhetene til fast bolig.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon