Stadig meir av tenestetilbodet til Rekneskap Høydalsvik AS no blir levert som skytenester, noko logoen også symboliserer. Og som før kan du også no rekne med oss! Vi er ni tilsette som samla utgjer eit breitt fagleg miljø som kan gi deg den sørvis som du som kunde fortener, uavhengig av fråvêr eller variasjon i arbeidsmengde.

Bransjen vår er inne i ei rivande utvikling med større grad av automasjon og effektivisering. Rekneskap Høydalsvik AS er framoverlent og er av den klare oppfatning at det å ta i bruk moderne verktøy for å redusere tidsbruken ikkje berre er eit val, men ei plikt på vegne av kundane våre.

Med gode og effektive elektroniske løysingar, ønskjer vi å vere di trygge økonomiavdeling som gir deg god nattesøvn.

Sikkert og sytalaust med reknehuset.no!

Den tekniske løysinga er levert av Ewat gjennom Per Lund i Saga Media Service, Volda.
Grafisk utforming har designer Ingvild Mork i Pen & Pixel, Ørsta stått for.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon