I kva grad det er næringsverksemd i seg sjølv å leige ut bygningar og bustader, må vurderast konkret. Forhold som må takast omsyn til er:

  • Kor stort bygget er. Normalt er det næringsverksemd å leige ut til forretningsformål (meir enn 500 kvm) eller til bustadformål (fem leilegheiter eller meir)
  • Det må drivast ein aktivitet av ei viss varigheit og omfang.
  • Aktiviteten må vere egna til å gi overskot, og aktiviteten må drivast for eigaren si eiga rekning og risiko.

Relaterte artiklar:

Regnskap Norge: Artikkel 18.03.2016 – Liten aktivitet knyttet til utleie av næringslokale på 660 kvm ble ikke vurdert som virksomhet i skattemessig forstand

Klikk her for utskriftsvennleg versjon