Enten det gjeld poliklinisk behandling, dagbehandling, røntgenundersøkingar og innlegging, så er det eit krav at pasientane har med gyldig dokumentasjon til sjukehuset:  1. Legitimasjon
  2. Arbeidsavtale
  3. Skattekort

Pasientar som ikkje kan levere dokumentasjon må sjølv dekke kostnadene i samband med behandlinga.


Informasjonen ovanfor er henta frå eit informasjonsskriv frå Helse Sunnmøre v/ass. direktør Helge Ristesund.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon