Sykepenger til selvstendig næringsdrivende og frilansere utbetales ikke de første 16 kalenderdagene regnet fra og med den dagen arbeidsuførheten oppstod. Det er først fra det tidspunktet du oppsøker lege eller når trygdekontoret får melding om arbeidsuførheten, at ventetiden på 16 dager starter å løpe.

Det viktigste rådet til selvstendige næringsdrivende er å sette seg inn i hva man har krav på ved sykdom og gjøre et bevist valg om man skal betale premie for tilleggstrygd eller inngå andre forsikringsordninger når man starter opp. Når man først er syk vil det være for sent.

Vilkår for sykepenger:

  • Du må være arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes egen sykdom eller skade
  • Du må ha vært i arbeid i minst fire uker umiddelbart før du ble arbeidsufør
  • Du må tape pensjonsgivende inntekt på grunn av arbeidsuførheten. Det er et vilkår at inntektsgrunnlaget for sykepenger utgjør minst femti prosent av grunnbeløpet (1/2 G).
  • Arbeidsuførheten skal dokumenteres med erklæring fra lege.

Vær oppmerksom på følgende:

  • Når du har inntekt både som arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende, ytes det først sykepenger etter bestemmelsene for arbeidstakere. Sykepengene fastsettes enten ut fra den aktuelle ukeinntekten (1) eller den pensjonsgivende årsinntekten (2). Ved eventuell differanse mellom inntekt etter alternativ (2) og inntekt etter alternativ (1) gjelder bestemmelsene for selvstendig næringsdrivende.
  • Når du har inntekt som selvstendig næringsdrivende og som frilanser, ytes det sykepenger etter bestemmelsene for selvstendig næringsdrivende.
  • Maksimalt kan det utbetales 6G i sykepenger.

Regelverket for sykepenger innebærer at det er mange fordeler ved å kombinere oppstart av egen enkeltmannsforetak med en deltidsstilling som fast ansatt. Eventuelt bør man vurdere å være ansatt i eget AS eller tegne tilleggstrygd hos NAV. Ta kontakt med forsikringsselskaper for tilbud om andre typer forsikringer for inntektsbortfall mv.

Tilleggstrygd
Det er mulig å få sykepenger de første 16 dagene, og eventuelt 100 prosent av sykepengegrunnlaget i stedet for 65 prosent ved å tegne frivillig forsikring for tilleggssykepenger for næringsdrivende, jf. Folketrygdloven § 8-36.

Premien for næringsdrivende i 2009 er:

  • 1,8 % av forventet pensjonsgivende årsinntekt i næringsvirksomheten for å få 65 % av sykepengegrunnlaget fra og med 1. sykedag 
  • 2,5 % av forventet pensjonsgivende årsinntekt i næringsvirksomheten for å få 100 % av sykepengegrunnlaget fra og med 17. sykedag (anm: Dette er den forsikringa som dei fleste vel)
  • 10,5 % av forventet pensjonsgivende årsinntekt i næringsvirksomheten for å få 100 % av sykepengegrunnlaget fra og med 1. sykedag

Ta kontakt med NAV for å tegne frivillig forsikring for tilleggssykepenger for næringsdrivende.

Les mer om sykepenger til selvstendig næringsdrivende og frilansere 

Klikk her for utskriftsvennleg versjon