Kjelde: NARF

Hva er en digital postkasse?
I 2011 fikk Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) oppdraget med å utrede en løsning for utveksling av meldinger fra offentlige virksomheter til brukerne. Fornyingsdepartementet (FAD) var oppdragsgiver. Innbyggere i Norge skulle kunne velge å få post fra stat eller kommune til en sikker digital postkasse på nettet i stedet for å få brev i posten.

Begrepene digital postboks og digital postkasse brukes om hverandre, men betyr det samme. Til forskjell fra en vanlig postkasse som du har i innkjørselen ved huset ditt trenger du ikke tømme din digitale postkasse på nettet. Her kan du trygt ta vare på brev så lenge du ønsker, og på den måten fungerer løsningen også som et sikkert arkiv.

Hvorfor kan man ikke bare få post fra det offentlige til sin vanlige e-post, har noen spurt? Svaret er at vanlig e-post som sendes via internett i utgangspunktet ikke har innebygget den nødvendige graden av sikkerhet. Det er ingen garanti for at e-post kommer frem i det hele tatt, og datainnbrudd kan føre til at viktige dokumenter kommer på avveie.

Dette er løst i den sikre digitale postkassen. Her er det ende-til-ende kryptering og krav til passord, og avsender har kontroll om at det som blir sendt faktisk når frem til mottaker. Det offentlige vil sørge for oversikt over adresser gjennom nasjonalt kontaktadresseregister for innbyggere eller elektronisk mottaks- og adresseregister (ELMA) for næringslivet.

I løsningen sikker digital postkasse kan man motta e-post fra det offentlige og fra bedrifter. Det er ikke mulig å sende noe tilbake til det offentlige med mindre det finnes en svarlenke i dokumentet du har mottatt. Til enkelte andre aktører kan man sende post.

Hvorfor bør du ha en digital postkasse?
Det er flere fordeler med å ha en digital postkasse. Du får brev og meldinger levert direkte uten å vente på postombæring, og det er ingen risiko for at forsendelser kommer bort i posten. En annen fordel er at du automatisk får et arkiv der du kan oppbevare post trygt og gratis ett sted. Du har tilgang til dokumentene dine hvor og når du vil, og du får varsel på SMS eller vanlig e-post når du får viktige brev i postkassen din.

Et annet moment er at du bidrar til at forbruk av papir går ned, og på den måten er du med på å spare miljøet.

En sikker postkasse vil måtte leve side om side med andre løsninger i overskuelig fremtid. På mange områder er det allerede laget andre gode løsninger for samhandling mellom sender og mottaker. Et eksempel er mellom fastlege, apotek og pasient der en løsning for distribusjon av resepter har vært i drift en tid allerede. Flere andre, som lånekassen og NAV, har tilsvarende løsninger. Altinn er også en aktør som innbyggere i Norge må forholde seg til i mange sammenhenger.

Det er selvsagt mulig å velge å ikke ha en digital postkasse. Privatpersoner kan reservere seg dersom de fortsatt ønsker å motta post på papir. Dette gjøres på norge.no. De som ikke har opprettet en digital postkasse, eller tidligere aldri har kommunisert digitalt med forvaltingen – trenger ikke foreta seg noe dersom de ikke ønsker digital post.

Hva bør du tenke på ved valg av leverandør?
Myndighetene har lagt til rette for at du skal kunne velge mellom to tilbydere som konkurrerer om å ha deg som kunde. Dette skal forhåpentligvis gi bedre tjenester til deg som bruker i form av flere funksjoner i postkassen. Løsningen er gratis å bruke for innbyggerne.

Du kan velge mellom Digipost, som eies av Posten Norge, og e-Boks, som leverer digital postkasse også i Danmark. Du kan gjerne opprette deg som bruker i begge tjenestene, men du må velge en av dem for mottak av post fra det offentlige. Du kan når som helst bytte fra den ene tilbyderen til den andre.

Digipost er allerede klar for å motta post fra det offentlige, mens e-Boks oppgir at de vil være klare i løpet av våren. Her kan du se presentasjonsfilm for e-Boks og Digipost

Begge tjenestene vil ha samme kjernefunksjonalitet i forhold til å ta imot post fra det offentlige, men det kan være lurt å sammenligne andre funksjoner før du bestemmer deg for hvem du vil benytte.

Her er noen funksjoner som er støttet av begge:

  • Opplasting av egne dokumenter og filer for lagring i arkivet ditt. Digipost oppgir fri lagring av inntil 1 GB. e-Boks oppgir ingen grense på sine nettsider.
  • Både hos Digipost og e-Boks kan du gi andre tilgang til din postkasse dersom de også er registrert i samme løsning.

Det er få forskjeller i funksjonalitet, men her er noen viktige:

  • Digipost støtter pålogging med Mobil ID uten bruk av Java. Det gjør ikke e-Boks.
  • Begge tilbyr bruk av app på mobil. Digipost støtter bare Android og iPhone, mens kun e-Boks også har app for Windows Phone.

Her finner du nyttig informasjon om hva leverandørene tilbyr:

Det kan være lurt å registrere seg på begge tjenestene dersom man vil se hva man liker best.

Hva må du gjøre for å skaffe deg en digital postkasse?
Du kan skaffe deg digital postkasse enten ved å gå til den enkelte tilbyderens nettside eller fra siden til norge.no. Her finner du også mye annen nyttig informasjon.

Hvis du oppretter den digitale postkassen din hos Digipost, og på forhånd i Altinn har gitt myndighetene din vanlige e-post og ditt mobilnummer, blir Digipost-kontoen din automatisk mottaker av post fra det offentlige. Om du senere skulle ønske å endre til e-Boks gjøres det ved å logge inn på norge.no.
Nå vil du etter hvert begynne å motta post både fra det offentlige og i fra bank, forsikring og andre som har begynt å ta i bruk løsningen.

Trenger du digital postkasse?
Konklusjonen til slutt må være at en digital postkasse kan hjelpe deg med å samle viktige papirer på ett sted slik at du alltid har tilgang uansett hvor du befinner deg. Det er også gunstig for miljøet å redusere mengden papir. Ut over det er det helt greit å vente, eller avstå fra å flytte over i det digitale rom hvis man ikke ønsker. Det er opp til deg.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon