Lotteri- og stiftelsestilsynet

Frivillige lag og organisasjonar kan få inntekter gjennom ulike tilskotsordningar, momskompensasjon, tippemidlar eller inntekter frå lotteri og bingo.

Sjå oversikt over ulike tilskotsordningar på Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Kulturrådet

Kulturrådet gir tilskot til kunst og kultur over heile landet. Dei tilbyr støtteordningar for mange typar prosjekt som mellom anna støtte til konsertarrangørar innan alle musikksjangrar.

Sjå oversikt over ulike tilskotsordningar på Kulturrådet sine sider.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon