Kjelde: Skatteetaten


Skattedirektoratet er kjent med at det har oppstått spørsmål om tilleggsskatt i klagesaker om tilleggsskatt der skattyter har levert selvangivelse med uriktig eller ufullstendige opplysninger, men der det foreligger korrekte grunnlagsdata (for eksempel lønns- og trekkoppgave) ved ligningen.


Departementet foreslår å ikke videreføre bestemmelsen om redusert tilleggsskattesats for skattegrunnlag fra tredjepartsoppgaver som ikke er forhåndsutfylt. Den ordinære satsen på 30 prosent vil da gjelde i stedet på dette området.


Dersom skatteklagenemnda skulle komme til at manglende korrigering av en uriktig/ufullstendig opplysning i den forhåndsutfylte selvangivelsen ikke kan ha medført skattemessige fordeler, at tilleggsskatten anses som uforholdsmessig reaksjon eller at det foreligger unnskyldende forhold (i strid med Skattedirektoratets retningslinjer i Lignings-ABC og denne uttalelsen), skal skattekontoret anmode Skattedirektoratet om å overprøve skatteklagenemndas vedtak i Riksskattenemnda, jf. ligningsloven § 9-5 nr 5.


  (Uttalelse 19.05.2011, fullstendig tekst)
 

Klikk her for utskriftsvennleg versjon