Kjelde: NARF
10. september 2001 ble god regnskapsføringsskikk, også godt kjent under forkortelsen GRFS, fastsatt som foreløpige standarder. Først ut var GRFS 0 om allmenne forutsetninger for å påta seg regnskapsføringsoppdrag og GRFS 1 innenfor oppdragsområdene bokføring og årsoppgjør. Disse standardene ble fastsatt som endelige i 2006, og ble også revidert i 2010.


I 2006 ble god regnskapsføringsskikk utvidet til å omfatte oppdragsområdene lønn (GRFS 2) og fakturering (GRFS 3). Begge disse er fortsatt foreløpige standarder, og forventes å bli fastsatt som endelige så snart evalueringen av bokføringsloven er fullført i Stortinget.


God regnskapsføringsskikk legger først og fremst føringer på hva kunder og andre kan forvente av kvalitet på leveranser som autoriserte regnskapsførervirksomheter leverer. Skikkene danner av den grunn også grunnlaget for hvilken kvalitet som anses akseptabel under kvalitetskontroller fra både NARF og Finanstilsynet.


Hos høyskoler og universiteter har GRFS blitt del av pensumet som tilbys regnskapsførerstudenter. For å møte behovet for lærebok, har Gyldendal Akademisk utgitt en kombinert lærebok og kommentarutgave kalt «God regnskapsføringsskikk – Med kommentarer til lov og standarder». Denne kommer i høst i sitt andre opplag, hvor kommentarer til hvitvaskingsloven og risikostyringsforskriften også er inntatt. (Når boken foreligger vil det komme informasjon om dette på narf.no.)


Utviklingen har gått raskt. Bransjen har vært dyktige til å tilpasse seg GRFS. Kvalitetskontrollene dokumenterer dette. Resultatene herfra viser dessuten at kvalitetsnivået på tjenestene er mer sammenlignbare enn tidligere. Her har GRFS kanskje vært den viktigste bidragsyteren.


I 2006 ble det i regnskapsførerloven inntatt at autorisert regnskapsfører skal utføre sine oppdrag i samsvar med god regnskapsføringsskikk. Det er fra Finansdepartementets side lagt til grunn at GRFS er retningsgivende for hva lovgiver legger i begrepet «god regnskapsføringsskikk». En slik lovhenvisning gir GRFS stor faglig tyngde.


Det er et utvalg kalt Bransjestandardutvalget som utarbeider utkast til GRFS. NARF er representert med to medlemmer i dette utvalget, og det samme er Økonomiforbundet. Sekretariatet ivaretas av NARF. For tiden arbeides det med å fornye GRFS noe, samtidig som innholdet må tilpasses eventuelle endringer som kommer som følge av den nevnte evalueringen av bokføringsloven.


Mer informasjon om GRFS finner du her.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon