Takseringsreglane inneheld satsar for verdsetting av formuesobjekt og inntekts- og frådragssatsar, til bruk i skattemeldinga for 2022.

Skattedirektoratet har publisert takseringsreglane for 2022. Desse finn du her.

Små endringar i 2022

Det er små endringar i 2022 samanlikna med 2021, men følgjande kan vere verdt å merke seg:

  • Representasjonskostnader: Frådrag for kostnader til uteservering kan ikkje overstige kr 526 per person (auka frå kr 511 i 202).
  • Gåvegjenstandar: Frådrag for kostnader til gåvegjenstand med firmamerke kan ikkje overstige kr 289 per gjenstand (auka frå kr 281 i 2021).
  • Oppmerksomheter overfor forretningsforbindelser: Satsen er kr 289 per tilfelle (auka frå kr 281 i 2021).
  • Heimekontor: satsen for heimekontor er kr 2.050 (auka frå kr 1.850 per år i 2021) når den tilsette har eige rom til heimekontor.
Klikk her for utskriftsvennleg versjon