Takseringsreglane inneheld satsar for verdsetting av formuesobjekt og inntekts- og frådragssatsar, til bruk i skattemeldinga for 2021.

Skattedirektoratet har publisert takseringsreglane for 2021. Desse finn du her.

Små endringar i 2021

Det er små endringar i 2021 samanlikna med 2020, men følgjande kan vere verdt å merke seg:

  • Representasjonskostnader: Frådrag for kostnader til uteservering kan ikkje overstige kr 511 per person (auka frå kr 500 i 2020).
  • Gåvegjenstandar: Frådrag for kostnader til gåvegjenstand med firmamerke kan ikkje overstige kr 281 per gjenstand (auka frå kr 275 i 2020).
  • «Oppmerksomheter overfor forretningsforbindelser«: Satsen er kr 281 per tilfelle (auka frå kr 275 i 2020).

Merk at satsen for heimekontor er uendra frå 2020 (kr 1.850 per år) når den tilsette har eige rom til heimekontor.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon