Jordbruksføretak som ikkje har søkt om straumstøtte enno, må søke innan 28. februar 2023 for å kunne få støtte frå og med oktober 2022. Veksthus må søke for ny periode innan 28. februar 2023.

For å kunne søke støtte frå og med januar 2023 til og med juni 2023, er søknadsfristen 31. mai 2023.

Les meir om straumstøtte, kven ordninga er aktuell for og korleis du søker, på Landbruksdirektoratet sine sider.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon