Kjelde: NARF
01.09.12 trådte det i kraft en godkjenningsordning for renholdsvirksomhetern, som ett av flere tiltak for å øke seriøsiteten i bransjen.


Fra 01.12.12 innebærer ordningen videre at alle bedrifter og offentlige etater som kjøper inn renholdstjenester må kontrollere om renholdsvirksomheten er oppført i renholdsregisteret på arbeidstilsynet.no, enten som godkjent eller med søknad under behandling. Er de ikke det driver de ulovlig, og innkjøpere begår en straffbar handling ved å kjøpe tjenester av dem.


I henhold til forskrift om godkjenning av renholdsvirksomheter m.m. kan både renholdsvirksomheter og innkjøpere som ikke har forholdene i orden ilegges pålegg og eventuelt tvangsmulkt.


Les mer hos Altinn

Klikk her for utskriftsvennleg versjon