Kjelde: Kulturrådet

Kompensasjonsordning for arrangørar og underleverandørar i kultursektoren

Kompensasjonsordninga skal vidareførast, med nokre endringar, og gjeld arrangement frå 1. november 2021 og fram til sommaren 2022. Ordninga blir lyst ut i 2022.

Stimuleringsordning for kultursektoren

Stimuleringsordninga for kultursektoren blir gjeninnført med tilbakeverkande kraft for arrangement frå og med 8. desember 2021 til og med 31. mars 2022.

Innretninga på ordninga og forskrifter er uendra frå førre runde. Søknadsportalen opnar torsdag 6. januar. Søknadsfristen er torsdag 27. januar klokka 13. Søknadsfristen gjeld for heile perioden frå og med 8. desember 2021 til og med 31. mars 2022.

Rapporteringsfristen for arrangement i 2021 er 31.12.2021.

OBS: Fram til midten av april, det vil si første runde, stod det at fristen er 31. september i kontraktene. Dette ble endret 27. april og nå er fristen 31. desember 2021 for alle (frå Kulturrådet sine sider).

Les meir om ordningane og søknadsfristar på Kulturrådet sine sider.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon