Kjelde: NARF
Det ble registrert over 9 000 flere aksjeselskap i fjor enn året før, en økning på bortimot 58 %. I 2012 valgte 17 031 nyregistrerte aksjeselskap ikke å ha revisor. Dette utgjør 66,5 % av de nyregistrerte AS.

Ved utgangen av året var det registrert 73 954 aksjeselskap som har valgt ikke å revidere årsregnskapene sine, mens status ved utgangen av 2011 var i underkant av 48 000.

I 2012 ble det registrert under halvparten så mange nye NUF (norskregistrerte utenlandske foretak) som i 2011.  Også det totale antallet NUF fortsetter å synke. Bestanden av NUF var ved utgangen av året 14 570, mens det tilsvarende tallet for 2011 var 17 184.


Vedlegg:

Nyregistrerte og slettede foretak 2011 og 2012, og bestand pr. 31.12.2012


Totalt nyregistrerte fordelt på fylke og organisasjonsform for 2012


(Kilde: Brønnøysundregistrene, pressemelding 3.1.2013)

Klikk her for utskriftsvennleg versjon