Kjelde: NARFStifterne av aksjeselskap kan i henhold til aksjeloven § 7-6 fjerde ledd gi fullmakt til å fravelge revisjon allerede i stiftelsesdokumentet. Selskapet unngår dermed å ta opp dette i en senere generalforsamling. Merk likevel at det kun er mulig å gi fullmakt til styret om å fravelge, og at det endelige fravalget vedtas av styret. Vedtaket protokollføres.

Praktisk gjøres dette ved at det inntas et punkt i stiftelsesprotokollen om at selskapet kan fravelge revisjon, og at styret gis fullmakt til å gjennomføre fravalg. Følgende ordlyd kan eksempelvis benyttes: ”Åpningsbalansen tilsier at selskapet kan unnlate revisjon. Stifterne gir derfor styret fullmakt til å unnlate revisjon.”


Deretter må styret behandle fravalget, og melde dette til Foretaksregisteret. Beslutning om å benytte fullmakt får ikke virkning før den er registrert i Foretaksregisteret. Hovedblanketten skal vedlegge styreprotokollen i tillegg til stiftelsesdokumentet.


Foretaksregisteret åpner for elektronisk innsending 16. mai


NARF har utarbeidet støtteverktøy for behandling i styre og generalforsamling ved fravalg av revisjon. Eksempler på styrebehandling og protokoller kan hentes fra disse også ved nystiftelser.


Merk at alle krav om revisorbekreftelser med hjemmel i aksjeloven er beholdt. Det er ikke gjort noen endringer i de bestemmelsene i aksjeloven som i forbindelse med nystiftelser krever at en revisor skal bekrefte innbetaling av aksjeinnskudd, åpningsbalansen og verdien på eventuelt tingsinnskudd, jf aksjeloven §§ 2-6, 2-8 og 2-18. Disse bekreftelsene skal fortsatt gis av en revisor som er godkjent etter revisorloven.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon