Kjelde: Revisorforeningen

«Grønt skatteskift»:

 • Nytt bunnfradrag på 16.000 kroner i reisefradraget (opp fra 15.000)  
 • Miljøavgift på plastposer, kr 1,50 pr pose 
 • Miljøavgift på papirposer, kr 1,50 pr pose

Andre økte skatter og avgifter: 

 • Endringer i formuesskatten. 0,1 prosentpoeng økning til 0,85%.
 • Verdsettelsesrabatten for næringseiendom og alle sekundærboliger settes til 30% 
 • Øke normrenten med 15 basispunkter
 • Ny grense for avgiftsfri import settes til 350 kroner inkl. frakt og forsikringskostnader 
 • Toppskatt. Innslagspunktet endres. 
 • Omdisponere regjeringens lettelse i trygdeavgiften
 • Økte avskrivningssatsen for lastebil, vogntog og busser fra 20 til 22 pst.

«Sosial profil»

 • Beholde skatteklasse 2 for ektepar 
 • Heve grensen for lønnsoppgaveplikt i frivillige organisasjoner til 8.000 kr. 
 • Øke gavefradraget fra 16.800 kroner til 20.000 kroner 
 • Øke grensen for når frivillige organisasjoner må betale arbeidsgiveravgift til 50.000 kroner per ansatt / 500.000 per organisasjon 
 • Øke øvre grense i minstefradraget. 
 • Økt maksgrense for skattefradrag fra 20.000 til 100.000 i overgangsordningen fra gammel til ny uføretrygd. Innslagspunktet holdes på 6000 kroner. 
 • Beholde omsetningsgrensen for registreringsplikt moms på dagens nivå 50 000

Klikk her for utskriftsvennleg versjon