• Dokumentavgiften, samboer og bygg på fremmed grunn
 • Endret verdsettelse av aksjer, grunnfondsbevis og verdipapirfondsandeler ved formuesskatteligningen 
 • Avvikling av skattefavorisering for IPA og livrenter
 • Oversikt over forslag til skatte- og avgiftssatser for 2007
 • Utvidelse av gevinstfritak ved realisasjon av landbrukseiendom innen familien
 • Maksimalgrense for formuesverdsettelse av annen fast eiendom
 • Andelskapital i samvirkeforetak
 • Bilkalkulator – regn ut hva omleggingen av bilavgiftene innebærer fra 2007
 • MVA-fristen 10.8 flyttes til 20.8. NARF reddet årsterminfristen for primærnæringene
 • Norske bedrifter skal få en enklere hverdag
 • Forslag om endringer i Skattefunn-ordningen
 • Betinget skattefritak ved frivillig innløsning av festet tomt
 • Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven
 • Regjeringen trekker tilbake forslag om medfinansieringsansvar for sykefravær

Klikk her for utskriftsvennleg versjon