Regjeringa foreslår å løyve 200 millionar kroner i 2010 til ei ny kompensasjonsordning for meirverdiavgift for frivillige organisasjonar.


Elles inga endring i mva-satsane.


Les meir i pressemeldingane frå Finansdepartementet.


Kjelde: www.statsbudsjettet.no

Klikk her for utskriftsvennleg versjon