Revisor får pålegg om å sende kopi til skatteetaten nummererte brev til den revisjonspliktige der næringsoppgåva eller kontrolloppgåva ikkje er signert.


Det blir foreslått å lovfeste at toårsfristen for endring av likninga skal ikkje gjelde når skattytar har unnlate å opplyse om feil ved likninga og skatteoppgjeret.


Les meir i pressemeldingane frå Finansdepartementet.


Kjelde: www.statsbudsjettet.no

Klikk her for utskriftsvennleg versjon