Kjelde: www.statsbudsjettet.no


Inntektsskattegrunnlaget for personerFormuesskatten  • Øke ligningsverdiene av sekundærbolig og næringseiendom fra 50 pst til 60 pst. av anslått markedsverdi. Sikkerhetsventilen heves fra 60 pst til 72 pst for å unngå flere klager.
  • Øke ligningsverdiene av fritidsbolig med 10 pst.
  • Øke bunnfradraget til 1 mill. kroner

Arveavgift  • Øke fribeløpet til 1 mill. kroner
  • Redusere rabatten for ikke-børsnoterte aksjer til 30 pst (fra 40 pst)

Næringsbeskatningen  • Redusere selskapsskattesatsen for fastlandsbedrifter fra 28 til 27 pst
  • Redusere skatten for personlig næringsdrivende: Reduksjon i trygdeavgift næringsinntekt fra 11,00 pst til 10,28 pst, en reduksjon på 0,72 prosentpoeng.
  • Innføre ti prosent startavskrivninger for driftsmidler i saldogruppe d
  • Utvide Skattefunn. Økning i timesats fra kr 530 til kr 600.
  • Utvide betinget skattefritak ved ekspropriasjon i landbruket ved reinvestering

Klikk her for utskriftsvennleg versjon