Kjelde: Regnskap Norge

Regnskap Norge IT-forum har i samarbeid med systemleverandører og Skattedirektoratet utarbeidet første versjon av standard dataformat i Norge SAF-T (Standard Audit File – Tax). Formatet blir pliktig fra 1.1.2017 for regnskapsmateriale som genereres i 2017 og senere. 

I 2010 startet Regnskap Norge gjennom IT-forumet, sammen med systemleverandørene i bransjen, arbeidet med å gjøre overføring av regnskapsdata mellom systemer enkelt samtidig som oppbevaring av regnskapsmateriale skulle skje i et format som mange kan gjenskape. 

Etterhvert i arbeidet kom det anbefalinger fra OECD om at skatteetatene i medlemslandene skulle implementere et standard dataformat. Det nære samarbeidet mellom Skattedirektoratet og Regnskap Norge sikret en videreføring av igangsatt arbeid i en felles arbeidsgruppe. Dette for å sikre en standard i Norge, og ikke to med forskjellige formål.

Formålet med standard dataformat er derfor mangfoldig.

  • Sikre effektivt bokettersyn fra myndighetenes side
  • Sikre effektiv overføring av regnskapsdata fra ett system til et annet, enten dette er regnskapssystemer, årsoppgjørssystemer, analysesystemer mv.
  • Sikre gjenoppreting av pliktig regnskapsmateriale i hele oppbevaringstiden.

Alle kontoer som den bokføringspliktige anvender skal knyttes opp mot en standardisert kontostruktur på to siffer. For de som bruker standard kontoplan, vil dette utgjøre de to første siffer i kontonummeret.

Regnskap Norge er meget glad for at standarden er publisert, og vi anbefaler alle systemleverandører å starte opp arbeidet med implementering av import- og eksportfunksjonalitet.

Les mer om standarden på skatteetatens sider.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon