Kjelde: Regnskap Norge

Verksemder som har under 1 million kroner i årleg omsetnad, kan søke om å levere mva-melding årleg. Søknaden må vere motteken av skattekontoret innan 1. februar, og innehalde opplysningar om forventa omsetnad for inneverande år.

Dersom beløpsgrensa vert overskriden må ein informere skattekontoret.

10. mars er frist for innsending av årleg mva-melding.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon