Ørsta kommune har fått tildelt ytterlegare kompensasjonsmidlar som skal gå til bedrifter som er råka av korona-restriksjonar.

  • Ørsta kommune har fått tildelt kr 324.000.
    • Føremålet er å avhjelpe situasjonen for lokale verksemder som er særleg hardt ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak, eller lavkonjungktur som følge av korona.
    • Søknadsfristen er 31. mai 2022.
    • Meir informasjon og lenke til søknadsskjema finn du her.
Klikk her for utskriftsvennleg versjon