Kommunane har fått tildelt koronastøtte som skal gå til næringsverksemder som er særleg hardt råka av koronapandemien.

Kriterium for å søke og søknadsfrist vert oppdatert på den enkelte kommune si heimeside etterkvart som dette er klart.

Ein del støtteordningar vert også utlyst på Regionalforvaltningen.no

Saka vert oppdatert. Sist oppdatert 26.04.2021

Klikk her for utskriftsvennleg versjon