Kjelde: Regnskap Norge

Arbeidsgjevarar kan søke om støtte for perioden 15. mars til 30. juni 2021. Søknadsfristen for denne perioden er 30. september i år.

Kriseramma bedrifter kan få inntil kr 25.000 per månad i støtte per tilsette dei har teke heilt eller delvis tilbake frå permittering.

Les meir om lønnsstøtteordninga på skatteetaten sine sider.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon