Kjelde: Lotteri- og stiftelsestilsynet

Ordninga skal fremje frivillig aktivitet ved å kompensere for kostnader som frivillige organisasjonar har hatt til meirverdiavgift ved kjøp av varer og tenester.

Søknadsfristen er 1. september 2022. Organisasjonen må vere registrert i Frivillighetsregisteret og frivillig innsats må vere ein viktig del av verksemda.

Søk om momskompensasjon her

Kven kan søke

  • Frivillige organisasjonar som er registrerte i Frivillighetsregisteret.
  • Aksjeselskap som er eigd fullt ut av ein eller fleire organisasjonar som alle kan få momskompensasjon kan inngå i søknaden som ein del av søknadsgrunnlaget til eit sentralledd eller enkeltståande søkar

Les meir her.

For å kunne søke må organisasjonen oppfylle vilkår gitt i forskrift om merverdiavgiftskompenasjon for frivillige organisasjoner på både søknads- og utbetalingstidspunktet.

Ein kan søke etter to modellar:

Klikk her for utskriftsvennleg versjon