0,8 % (i fjor 1,7 %) i føretaksmodellen (enkeltpersonføretak) og berekning av renter på lån frå personleg skattytar til for eksempel eige aksjeselskap.

0,6 % (i fjor 1,3 %) for aksjonærmodellen og deltakarmodellen.

Kjelde: Skatteetaten

Klikk her for utskriftsvennleg versjon