0,6 % (i fjor 0,8 %) i føretaksmodellen (enkeltpersonføretak) og berekning av renter på lån frå personleg skattytar til for eksempel eige aksjeselskap.

0,5 % (i fjor 0,6%) for aksjonærmodellen og deltakarmodellen.

Kjelde: Skatteetaten

Klikk her for utskriftsvennleg versjon