Kjelde: Regnskap Norge

Sats for skattefri bilgodtgjersle er uendra med kr 3,50 frå 2020, medan fordelsbeskatning for fri bil har auka.

Skattedirektoratet har publisert dei bilrelaterte skattesatsane for inntektsåret 2021.

BILGODTGJØRELSE

Trekkfri kilometergodtgjørelse ved bruk av privat bil er i 2021 3,50 kroner per kilometer. Satsen gjelder uansett kjørelengde. 

Trekkfri kilometergodtgjørelse er det som kan utbetales uten at det skal gjøres forskuddstrekk. Satsen for trekkfri kilometergodtgjørelse tilsvarer hva du kan motta som skattefri kilometergodtgjørelse.

Skattefri sats gjelder også ved bruk av elbil. Satsen gjelder både for reiser innlands og utenlands.

Den skattefrie satsen betyr at dersom du mottar bilgodtgjørelse som ligger over 3,50 per kilometer, blir det overskytende skattepliktig lønnsinntekt. Dette er for eksempel tilfelle dersom du får dekket bilgodtgjørelse etter statens satser, hvor satsen pr. januar 2021 er 4,03 kroner per kilometer. Her blir differansen på 53 øre skattepliktig.

ANDRE KJØRETØY

KjøretøyKroner per kilometer
Motorbåt7,50 kroner per km
Snøscooter og ATV 7,50 kroner per km
Tung motorsykkel (over 125 ccm) 2,95 kroner per km
Moped eller lett motorsykkel (opp til 125 ccm) og andre motoriserte fremkomstmidler2,00 kroner per km

Disse satsene er de samme som er inntatt i Statens reiseregulativ per januar 2020.

TILLEGG TIL KJØREGODTGJØRELSE

Satser for tilleggKroner per kilometer
For passasjer 1,00 kroner per km per passasjer
For kjøring på skogs- og anleggsvei1, 00 kroner per km
For å ta med seg utstyr og materiell  (utstyr som på grunn av vekt og/eller beskaffenhet for øvrig ikke er naturlig å plassere i bagasjerom eller på takgrind, f. eks bruk av tilhenger)1,00 kroner per km

Disse satsene er de samme som er inntatt i Statens reiseregulativ per januar 2020.

Skattedirektoratets omtale finner du her.

FRI BIL – STANDARDREGLENE

Trekkpliktig fordel ved privat bruk av firmabil fastsettes til:

  • 30 prosent av bilens listepris som ny inntil kr 325 400 og 20 prosent av overskytende listepris.

Satsen for trekkpliktig fordel gjelder tilsvarende ved skattefastsettingen som skattepliktig fordel.

Grunnlaget ved beregningen over er i utgangspunktet 100 prosent av bilens listepris som ny, men det er noen unntak.

UnntakUtregningen tar utgangspunkt i:
Hvis bilen er eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret75 prosent av bilens listepris som ny
Hvis du dokumenterer at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret75 prosent av bilens listepris som ny
Elbil60 prosent av bilens listepris som ny.
Ved kombinasjon av bil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og yrkeskjøring som overstiger 40 000 km i inntektsåret 56,25 prosent av bilens listepris som ny.
Ved kombinasjon av bil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og elbil45 prosent av bilens listepris som ny
Ved kombinasjon av elbil og yrkeskjøring som overstiger 40 000 km i inntektsåret60 prosent av bilens listepris som ny

Ved firmabilordning i deler av inntektsåret, gjennomføres fordelsbeskatningen forholdsmessig for det antall hele og påbegynte måneder bilen har stått til disposisjon.

Se eksempler og omtale om unntak fra standardreglene hos Skatteetaten.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon