Kjelde: Regnskap Norge

Både selskap og personleg næringsdrivande får anledning til å søke utsetting frå 31. mai til 20. august 2021.

SELSKAP OG EIERE AV ENKELTPERSONFORETAK

forskriften av 6. april 2021 fremkommer det at skattekontoret etter søknad kan gi utsatt leveringsfrist til 20. august 2021. Dette vil omfatte selskap mv. som nevnt i skatteloven § 2-2 første ledd, for selskap som skal levere selskapsmelding mv. etter skatteforvaltningsloven § 8-9 og for eier av enkeltpersonforetak. 

Endringen gjelder derimot ikke skattepliktige som har frist 30. april, herunder petroleumsskattepliktige.

Det er viktig å merke seg at forskriften legger til grunn at det må søkes om fristutsettelse.

EKTEFELLER OG DELTAKERE

Ektefeller med forskjellig frist kan benytte den lengste fristen. Det er med andre ord kun den som er næringsdrivende som eventuelt behøver å søke om utsettelse. 

Deltakere i selskap som leverer selskapsmelding mv. etter skatteforvaltningsloven § 8-9 har samme frist som selskapet.

ÅRSREGNSKAPSFRISTEN OG MVA-MELDING

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om at fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning utsettes med to måneder, på samme måte som i 2020. Les mer om dette her.

Fristen for levering av mva-oppgave og for betaling for 1. og 2. termin merverdiavgift, holdes fremdeles til henholdsvis 12. april og 10. juni. Det varsles imidlertid at Skatteetaten ikke vil ilegge tvangsmulkt dersom meldingen leveres etter fristen, men det vil påløpe forsinkelsesrente som normalt ved for sen betaling. Ved manglende levering av mva-melding for 1. termin, vil Skatteetaten fra mai 2021 iverksette fastsetting av merverdiavgift ved skjønn og eventuell ileggelse av tilleggsskatt.

Endringene i frister er direkte respons på vår felles henvendelse med revisorforeningen om behov for fristutsettelser

Vedlegg:

Nyhetsartikkel på regjeringen.no

Klikk her for utskriftsvennleg versjon