Kjelde: www.bedriftsforbundet.no


Det primære kravet for å få kompensasjon er at det er krevd skattefradrag for ulønnet arbeidsinnsats i selvangivelsen, men at skattemyndighetene har avslått kravet.


Også gründere som ikke tidligere har krevd skattefradrag i selvangivelsen, kan få kompensasjon for ulønnet arbeidsinnsats, hvis det antall timer det kreves kompensasjon for er tilstrekkelig dokumentert på annen måte. Dette skjer etter en skjønnsmessig avgjørelse fra Konkurransetilsynet.


Krav som fremsettes etter 7. april vil ikke bli behandlet.


Utbetaling til søkere som tilfredsstiller kravene vil i hovedsak skje etter hvert som Konkurransetilsynet har behandlet søknadene.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon