Kjelde: NARF
Selskaper som krever fradrag i skatt for forskning og utvikling, må som vedlegg til selvangivelsen levere RF-1053 Fradrag i skatt for forskning og utvikling. Dette skjemaet skal bekreftes av revisor.


For å kunne bekrefte skjemaet elektronisk i Altinn, må revisoren ha rollen «Revisorrettighet». Denne rollen kan kun innehas av selskapets valgte revisor. For aksjeselskaper som har fravalgt revisjon må revisor derfor signere skjemaet på papir. Dersom selskapet ønsker å levere selvangivelsen elektronisk i Altinn, må det underskrevne skjemaet skannes og lastes opp som et filvedlegg.


For mer informasjon om Skattefunn-reglene henviser vi til Skattedirektoratets artikkel Fradrag for kostnader til forskning og utvikling (FoU).

Klikk her for utskriftsvennleg versjon