Kjelde: NARF


I Statsbudsjettet for 2013 foreslo regjeringen å åpne opp for at reglene om skattefri omdanning også skal omfatte NUF som ønsker å omdanne til AS. Dette krevde endringer i skattelovforskriftens bestemmelser om skattefri omdanning, og disse endringene er fastsatt i forskrift av Finansdepartementet i dag. Forskriftsendringene trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2013.


Dersom det er ønskelig å omdanne et NUF til AS med virkning fra og med 2013, må aksjeselskapet stiftes og melding sendes Foretaksregisteret innen 1. juli. Selskapsligning kan i så fall gjennomføres for hele 2013.


NARF jobber for tiden med en veileder som kan benyttes i en slik omdannelsesprosess. Vi må ta forbehold, men vi legger opp til å kunne tilby veilederen i vår nye rådgivningsportal pintell.no i løpet av uke 22, evt uke 23.


Endringsforskriften kan du lese her


Her kan du lese mer om vilkårene for å omdanne NUF til AS


 

Klikk her for utskriftsvennleg versjon