Kjelde: Regnskap Norge

Frå 1. juni 2021 tek Skatteetaten over tilsyn med obligatorisk tenestepensjon. Tidlegare var det Finanstilsynet som hadde dette ansvaret.

Skatteetaten:

  • skal avgjere om eit føretak er omfatta av lov om obligatorisk tenestepensjon
  • kan pålegge ein arbeidsgivar å opprette pensjonsordning for dei tilsette
  • har anledning til å ilegga tvangsmulkt der arbeidsgivar ikkje har oppfylt pliktene til å opprette pensjonsordning

SKATTEETATEN OVERTAR TILSYN MED OBLIGATORISK TJENESTEPENSJON

Skatteetaten har et rikt informasjonsgrunnlag fra a-meldingen, og kan gjøre treffsikre utvalg av tilsynskandidater. Denne endringen vil også gi bedre mulighet til å avdekke arbeidslivskriminalitet.

Mange arbeidstakere mottar ikke pensjonssparingen de har rett på. Ifølge anslag fra SSB er 50 000–88 000 arbeidstakere rammet, og det skulle ha vært spart 1–2 milliarder kroner ekstra per år til OTP.

Arbeidsgivere, som har måttet rapportere lønnsopplysninger til både pensjonsselskapet og Skatteetaten, fikk plikt til å oppgi pensjonsinnretning i a-meldingen fra 1. januar 2021. Med dette ble det mulig for Skatteetaten å dele lønnsopplysninger til pensjonsselskapet. Denne løsningen prøves ut først i et begrenset omfang med mål om innføring i løpet av 2021. Ved å gjenbruke informasjon på denne måten vil arbeidsgivers rapportering av pensjon betydelig forenkles, og Finans Norge anslår årlige innsparinger for arbeidsgivere til 720 millioner kroner.

Skatteetaten overtok ansvaret for tilsyn av arbeidsgiveres plikt til å opprette OTP-ordning den 1. juni 2021.

Les meir om obligatorisk tenestepensjon på Skatteetaten sine sider:

Skatteetatens pressemelding
OTP-krav til arbeidsgivere
OTP-når du er ansatt

Klikk her for utskriftsvennleg versjon