Kjelde: NARF
De største avdekkingsresultatene kom fra spesialgrupper som jobber mot store foretak og skatteplanlegging. Der ble det avdekket nesten 7 mrd kroner som var forsøkt unndratt beskatning.


I 2010 hadde etaten mange kontroller også i bygg- og anleggsbransjen. Gjennom over 800 kontroller over store deler av landet ble det avdekket 450 mill. kroner som var unndratt beskatning og 117 mill. kroner i ikke innbetalt merverdiavgift. Denne bransjen er prioritert også på grunn av omfanget av svart arbeid og falsk ID.


– Kontrollvirksomheten vår gir stabilt høye resultater og er på samme nivå som de to foregående årene. Dette viser at vår satsing mot alvorlig skattekriminalitet gir resultater. Kontroll er en viktig del av vår virksomhet, og en sentralt virkemiddel for å øke oppdagelsesrisikoen og etterlevelsen, sier skattedirektør Svein Kristensen.


Det ble i fjor gjennomført til sammen over 15 000 kontroller i etaten. Resultatene er faktiske vedtak gjort i 2010.


Flere anmeldelser
Kontrollene resulterte i at over 1000 personer ble anmeldt for skatte- eller avgiftsunndragelse i 2010. Det er det største antallet anmeldelser etaten noen gang har foretatt. – Vi anmelder de alvorlige forhold vi avdekker og vi har et løpende samarbeid med politiet rundt dette, sier Kristensen.


Det ble i 2010 anmeldt flere for alvorlig skattekriminalitet, som blant annet omfatter fiktiv fakturering i nettverk og skatteplanlegging ved bruk av skatteparadiser etc. I tillegg er mange anmeldt etter målrettede kontroller av kontantomsetningen innenfor restaurantbransjen.


Endrer til skattyters gunst
Under likningsbehandlingen i 2010 ble det foretatt korreksjoner i inntektsgrunnlaget på til sammen 35 mrd kroner. 11 mrd kroner av dette ble endret til skattyters gunst, med andre ord kommer det skattyter til gode. Riktig beskatning er viktig for tillit til skattesystemet.


Skatteetaten krevde inn totalt 773,4 milliarder kroner til statskassen i 2010. 


KILDE: Skatteetaten, pressemelding av 18. februar 2011.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon