Mange aksjonærar har fått 0 i kostpris, nokre pga saksbehandlingsfeil.


Det er også ei rekke tilbakemeldingar frå skattytarar på papir som ikkje er tekne omsyn til eller blitt registrert feil. Dette har si kjelde både i tastefeil hos etaten, men også fordi komplisert regelverk gjer at Skatteetaten enno ikkje har fått tatt stilling til oppgåva.


Skatteetaten konkluderer med at eit stort antal aksjonærar kan ha feil opplysningar i aksjonærregisteret, og at ein må klage straks feila blir oppdaga.


Klikk her for utskriftsvennleg versjon