Kjelde: NARF


Kontonummeret som er oppført på fakturaen tilhører imidlertid ikke etaten. Skatteetaten skriver følgende på sine hjemmesider:


»Har du mottatt faktura for innbetaling av restskatt fra Skatteetaten og er usikker på om den er korrekt, anbefaler vi at du kontrollerer at kontonummeret på fakturaen er identisk med kontonummeret som er oppgitt i selvangivelsen din. Hvis dette stemmer, kan du trygt betale fakturaen. 


Har du spørsmål kan du ringe oss på telefon 800 80 000, eller ta kontakt med ditt nærmeste skattekontor.


Vi setter pris på om personer som har mottatt en faktura de tror kan være falsk sender en kopi til Skatteetatens sikkerhetsavdeling: phishing@skatteetaten.no


Skatteetaten sier også at utover feil kontonummer, er det flere andre punkter som kan tyde på at en faktura er falsk, og som bedrifter derfor bør være oppmerksomme på:


–          Det er ikke oppgitt KID-nummer


–          Det er ikke oppgitt IBAN-nummer eller BIC-kode


–          Det er beregnet MVA på restskatten


–          Det er oppgitt en epostadresse på fakturaen, feks en gmail-konto e.l


–          Betalingsmottaker er angitt som Skatteetaten og ikke et kemnerkontor


Her finner du nyheten publisert på Skatteetatens hjemmesider

Klikk her for utskriftsvennleg versjon