Kjelde: NARF


100 personer fra næringsliv, organisasjoner, etater og departementer viste sin interesse for Forenklingskonferansen som ble avholdt i regi av NARF, DnR og NHO. Næringsminister Monica Mæland holdt første innlegg og redegjorde for regjeringens ambisjoner. I tillegg bekreftet hun at det vil bli opprettet et regelråd i løpet av 2015.


– Det skal bli lettere å drive bedrift i Norge, og et viktig grep for å komme dit er å redusere regler og krav som myndighetene pålegger næringslivet, sa Mæland. Næringsministerens ambisjon er at Norge skal bli best på forenklng i Europa. Norsk næringsliv brukte 60 milliarder på å etterkomme myndighetspålagte lover og regler i 2011. Regjeringen skal redusere disse kostnadene med 15 milliarder innen 2017, sa Mæland videre.


Fra egen skryteliste trakk Næringsministeren bl.a. frem at:  • Kravet om orginalbilag til reiseregninger er opphevet fra 1. juli i år
  • 10 års oppbevaringstid for regnskapsdokumentasjon er redusert til 5 år
  • Elektronisk skattekort er innført for alle fra 1. januar 2014.

Forenklingskonferansen hadde flere interessante innlegg i tillegg til Næringsministerens. Arrangørene presenterte en fersk temperaturmåler på næringslivets oppfatning av rammevilkårene for å drive virksomhet, Are Trælvik redegjorde for Brønnøysundregistrenes forenklingsseksjon og Ingelin Killengreen, direktør i Difi, snakket om digitaliseringen i det offentlige. NARFs egen Hans Chr. Ellefsen fulgte opp med tanker rundt digitalisering som driver for forenklingsarbeidet, før konferansen ble rundet av med professor David Parker som redegjorde for det engelske regelrådet til inspirasjon for den kommende norske varianten. Alle presentasjonene er lagt til nederst i saken.


Adm. dir. Sandra Riise er meget positiv til at det offentlige og næringslivet møtes på denne måten og gjør opp status samt diskuterer nye muligheter og løsninger for forenkling. Deltagelsen på konferansen viser at forenklingsarbeidet er viktig og at det er mange aktører som her vil bidra til at vi får dette til. Riise har også stor tro på et regelråd som med tilstrekkelig kompetanse, myndighet og tyngde, kan sikre at alle nye regler og krav sees i et kost-nytte perspektiv og at næringslivets interesser og behov blir ivaretatt på en god måte.   


Presentasjoner Forenklingskonferansen 2014:


Regjeringens arbeid med forenkling for næringslivet v/ Næringsminister Monica Mæland


Hva sier bedriftene om behovet for forenkling – resultater av spørreundersøkelse for NARF, NHO og DnR v/ Per Hanstad, DnR


Digitaliserte offentlige tjenester til hjelp for bedriftene v/ Ingelin Killengreen, direktør Difi


Hva kan Brønnøysundregistrenes nye forenklingsseksjon bidra med v/ Are Trælvik, Brønnøysundregistrene


Digitalisering som driver for forenklingsarbeidet v/ Hans Chr. Ellefsen, NARF


Presentasjon av det engelske regelrådet v/ professor David Parker, medlem av the Regulatory Policy Committee

Klikk her for utskriftsvennleg versjon