Kjelde: Regnskap Norge

I samband med covid-19 vart det oppretta ei midlertidig ordning der ein kunne søke om utsett betaling av skattar, avgifter, samt ein del andre krav. Denne ordninga opphøyrer 30. juni 2021. Det vil framleis vere mogleg å søke om betalingsutsetting på ordinære vilkår.

Det blir automatisk innvilga ei avdragsordning på tolv månadlege avdrag for krav som, etter den midlertidige ordninga, er gitt utsetting til 30. juni. Første avdrag har forfall 31. oktober 2021.

Dei som er omfatta av den midlertidige ordninga kan betale tidlegare enn det som følgjer av avdragsordninga dersom ein ønskjer det.

VIKTIGE DATOER FOR KRAV SOM FORFALLER I SOMMER

MERVERDIAVGIFT

Innbetaling mva 2. termin forfaller 10. juni. Dette er første forfall etter at utsettelsesordningen ble endret for mva. Dermed er det ikke mulig å søke om utsettelse for dette kravet. Innfordring skjer etter normale retningslinjer. Søknad om utsettelse må derfor eventuelt skje etter de ordinære reglene.

Skatteetaten sender varsel om at det vil bli gjennomført tvangsinnfordring dersom kravet som forfalt 10. juni ikke blir betalt og det ikke er innvilget utsettelse. Dersom skyldner ikke betaler forfalte krav vil det bli gjennomført utleggsforretning. Hensikten med dette er å sikre kravet gjennom å ta utlegg/pant i skyldners eiendeler der det er mulig. I de fleste tilfeller blir det sendt et varsel før utleggsforretning blir gjennomført.

ARBEIDSGIVERAVGIFT

Innbetaling av arbeidsgiveravgift 3. termin forfaller 15. juli. Skyldner vil da kun ha mulighet til å søke om eventuell utsettelse etter de ordinære reglene.

Som for merverdiavgift med forfall 10. juni, vil krav som ikke betales ved forfall 15. juli bli krevd inn av Skatteetaten etter normale retningslinjer.

Les også om: Forlenga midlertidig ordning for utsett betaling av skatt og avgift

Klikk her for utskriftsvennleg versjon