Kjelde: Regnskap Norge

Sikkerheitskrava for innlogging er skjerpa for brukarar som nyttar MinID. Det er derfor ikkje lenger mogleg å nytte MinID PIN-kodebrev for innlogging. PIN-kode som tofaktor er avvikla og erstatta med eingongskodar på SMS eller pushvarsel i MinID app.

MinID-brukarar som ikkje har aktivert eingongskode på SMS må gjere dette før MinID kan nyttast. Brukarar kan alternativt registrere seg som MinID-brukar med app på eigen smarttelefon.

Rettleiing for oppsett av eingongskode på SMS og oppsett av MinID app finn du ved å trykke her.

Hva er MinID?

MinID er en personlig eID som ikke kan benyttes av andre. For regnskapsførere som er betrodd innsyn og kontroll av skattemelding, er derfor den alternative løsningen å ta i bruk delegeringsfunksjon gjennom Altinn. Veiledning til hvordan gi rettigheter til andre finner du her.

Skattemeldingen 2023 – framdriftsplan

Skattemeldingsperioden i år begynner 14. mars kl. 09.00. Skatteetaten sender ut skattemeldinger i puljer på ca. 500.000 mottakere. Dette skjer i arbeidstiden på hverdager frem til alle skattytere er varslet på e-post eller SMS. Det sendes normalt et revarsel 7 dager etter første varsel dersom skattemeldingen ikke er åpnet.

Dager for utsending:

  • Uke 11: 14. og 16. mars
  • Uke 12: 20., 21. og 23. mars
  • Uke 13: 27., 28. og 30. mars. Reservedag: 31. mars.

Frist for levering av skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister er 30. april. Første skatteoppgjør sendes ut 22. mars for de som har levert skattemeldingen og har skatt til gode. Unntak er de som blir tatt ut til kontroll. Deretter sendes skatteoppgjør ut ukentlig hver onsdag utover våren og høsten.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon