Frå 1. januar 2023 er satsen for rente ved for sein betaling (morarentesats) fastsett til 10,75 % (endra frå 9,25%).

Standardkompensasjon for inndrivingskostnader er fastsett til kr 410 (endra frå kr 400). 

Samla oversikt på rentesatsane.

Kalkulator for berekning av rente på for sein betaling.

 

Klikk her for utskriftsvennleg versjon