Frå 1. juli 2020 er satsen for rente ved for sein betaling (morarentesats) fastsett til 8 % (endra frå 9,5 %).

Standardkompensasjon for inndrivingskostnader er auka til kr 430 (endra frå kr 400). 

Samla oversikt på rentesatsane.

Kalkulator for berekning av rente på for sein betaling.

 

Klikk her for utskriftsvennleg versjon