Frå 1. juli 2022 er satsen for rente ved for sein betaling (morarentesats) fastsett til 9,25 % (endra frå 8,5 %).

Standardkompensasjon for inndrivingskostnader er fastsett til kr 400 (endra frå kr 390). 

Samla oversikt på rentesatsane.

Kalkulator for berekning av rente på for sein betaling.

Klikk her for utskriftsvennleg versjon