I en pressemelding fra Statens vegvesen sier vegvesenet de vet mange ofte må lete etter vognkortets del 2 når de skal selge bilen, tilhengeren eller andre kjøretøy. Nå trenger du ikke lenger vognkortet for å levere salgsmelding om du bruker nettløsningen. Med noen tastetrykk på f eks mobilen er salgsmeldingen registrert i vegvesenets system.

Vegvesenet minner om at det er viktig å huske at salgsmelding bare er en melding til vegvesenet om at kjøretøyet har skiftet eier. Kjøper får ikke vognkort før bilen er forsikret og omregistreringsavgiften er betalt.

Fra høsten 2015 vil du på nett også kunne få betalingsinformasjon om omregistreringsavgiften og informasjon om annet som må ordnes før omregistreringen. Når omregistreringen er i orden, får du informasjon om dette i nettløsningen og mulighet til å laste ned midlertidig vognkort.

Videre heter det i pressemeldingen:

Slik leverer du salgsmelding på nett:
  • Gå inn på vegvesen.no/dinside. Tjenesten krever innlogging via ID-porten. Dette er en sikker innloggingsløsning som blant annet støtter Min-ID og Bank-ID.
  • Selger initierer salget ved å sende en salgsmelding til kjøper via sin side.
  • Kjøper må deretter logge inn på sin side og godkjenne salget.
  • Gratulerer! Salgsmeldingen er nå gjennomført, og kjøretøyet har fått en ny eier.
  • Ved kjøp og salg av kjøretøy, anbefaler Statens vegvesen at dere i tillegg til å benytte nettløsningen tegner en salgskontrakt. Husk også å melde fra til bomselskapet om at du har byttet bil hvis du har bombrikke.
Hvis du heller ønsker det, kan du fortsatt levere salgsmelding og vognkort del 2 på trafikkstasjonen eller sende det i posten.

Hvem kan bruke tjenesten?
Dette er første versjon av salgsmelding. Den gjelder alle kjøretøy og selv om den ivaretar de fleste eieres behov, har den noen begrensninger:
  • Du må være over 18 år.
  • Tjenesten gjelder kun private kjøretøyeiere. Dette skyldes at vi foreløpig ikke har noen sikker innlogging for bedrifter.
  • Tjenesten gjelder kun kjøretøy med én eier, en utvidelse også for kjøretøy med medeiere kommer senere.
Klikk her for utskriftsvennleg versjon